onsdag 12 september 2012

Välkomna till ett nytt läsår!

Ett nytt läsår!Ett läsår som kommer att ge många möjligheter till lärande både för eleverna men också för oss vuxna som finns runt våra barn och ungdomar. Vi lär oss av och med varandra.
Förr var läraren den som hade all kunskap och läraruppdraget var något förenklat att flytta den kunskapen till eleverna. Mycket handlade om faktakunskaper och att återupprepa den kunskap som läraren eller läroboken presenterade.
 Idag är kunskap så mycket mer. Det handlar i mindre grad om faktakunskaper, vilka vi kan googla fram på några sekunder, utan istället om att använda, sålla och sammanfatta i det stora informationsflödet.
Vi måste lära eleverna att omsätta kunskaperna för att kunna lösa problem.
Någon har sagt att vi nu för första gången utbildar våra barn till en framtid och till yrken som vi inte vet något om. Det ställer helt andra krav på den utbildning som vi ska ge.

En ny blogg!
Varför en blogg? Att kunna kommunicera kommer oavsett hur världen ser ut att vara ytterst viktigt tror jag. Att använda sig av en blogg ger möjlighet att på ett enkelt sätt ge information men är också ett sätt för er att kommentera och ställa frågor. Jag hoppas ni ska ha glädje av min blogg!
Självklart är ni fortfarande alltid välkomna att ta personlig kontakt via telefon eller besök. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar