onsdag 2 oktober 2013

Ledigheter och Nationella prov

I början av terminen fick ni hem en information kring elevers ledighet. Under perioden då vi genomför nationella ämnesprov beviljas ingen ledighet för elever i åk 3 och 6. I nedanstående länk hittar du aktuella datum när proven genomförs.

Åk 3
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/arskurs-1-3/amnesproven-i-arskurs-3/provperiod-for-amnesproven-i-arskurs-3-1.195871

Åk 6
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/amnesproven-i-arskurs-6/provdatum-for-amnesproven-i-arskurs-6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar