måndag 25 november 2013

Förändring angående skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan (IUP)

För att minska lärarnas dokumentationsbörda har regeringen beslutat följande:

För åk 1-5 ges skriftliga omdömen endast en gång per läsår liksom upprättande av IUP. (fram till nu har det varit två gånger per läsår).

För åk 6 ges inga skriftliga omdömen. Dessa elever får betyg varje termin.

Utvecklingssamtal ska även fortsättningsvis erbjudas två gånger per läsår för alla elever.

Hälsningar
Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar